Ароматни истории, себепознание и още нещо

Грабни победата
Месец март се оказа доста специален за моето развитие като Emotions Mentor® коуч. Имам за задание да дам и да получа 5 сесии от своите съученици плюс допълнителни 10 сесии с доброволци. Обучението е изцяло на английски и това е допълнителен стречинг, тъй като говоренето с native speakers все още е предизвикателство за мен.
Търсене