Търсене


Всичко, което правя удволетворява желанието ми да мисля, да създавам и да уча. Да се свързвам с правилните за мен хора. Да върша работата по правилния за мен начин.

Вярвам, че всички сме едно. За мен е лесно да чувствам другия, а това ми помага да зная от какво точно се нуждае.

Живея, водена от желанието да зная повече. Това ми дава стимул да събирам различна информация и да я прилагам, когато му дойде времето.

Обичам да уча и да се развивам. Процесът на усвояване на нови знания често е по-важен от това да прилагам наученото.

По природа съм интроспективна и ме привличат интелектуалните занимания.

За мен всеки индивид е уникален и заслужава да бъде третиран през призмата на своята уникалност.

Извършвам всяко действие по правилния за личната ми енергетика начин. 

  Издръжлива съм – мога да се трудя дълго и продължително. Да бъда активна ми носи доволство.

☑  Лишена съм от желанието да общувам с всеки. Избрала съм свободата да бъда с хора, които резонират на съществото ми.

Подхождам осъзнато към източниците на информация и избирам учители, които живеят това, на което учат.

☑  През юни 2017 г. преминах сертификационнo обучение при Еманюел Дюс за техниката за работа с тяло AromaTouch Technique. 

☑  През юни 2019 г. преминах сертификационнo обучение при Бойд Труман и разработената от него техника за работа с тяло Symphony of the Cells. 

☑  През октомври 2019 г. преминах първо ниво с Бенедикт Граф за авторския й курс "Интуитивна ароматерапия".

☑  През май 2021 г. завърших 6-месечно сертификационно обучение за програмата Emotions Mentor Coach, разработена от Ребека Хинце – водещ специалист по ментално здраве в САЩ.

☑  През декември 2020 г. се присъединих към менторската програма на Елена Брауър, от която черпя вдъхновение да следвам Пътя.

☑  От май 2022 г. съм част от SelfHealers Cirlce, общността на д-р Никол ЛеПера – холистичен психолог от САЩ, автор на бестселъра How to do the work.


Аз съм Десислава Ел Хаким и мога да те водя по Пътя на осъзнатия живот. Готов ли си да оставиш старите модели и да преминеш в новото време?